به سامانه ثبت نام زنان کارگر سرپرست خانوار خوش آمدید

اداره کل امور اجتماعی و سهام ، با توجه به رسالت ذاتی خود در راستای بهبود شرایط فردی و اجتماعی و حمایت های اجتماعی از نیروی کار «سايت زنان کارگر سرپرست خانوار» را به منظور ایجاد فضای اطلاعاتی و ارتباطی مناسب با زنان کارگر سرپرست خانوار و بررسی و شناسایی مشکلات آنان و در جهت ارائه خدمات بهینه به این قشر مولد راه اندازی نموده است.
 
این سايت در محدوده سازمانهاي کار وامور اجتماعي استانهاي کل کشور به اجرا در خواهد آمدو آمار کلی بدست آمده تجزیه و تحلیل و جهت حل مشکلات زنان کارگر سرپرست خانوار به تصمیم سازان ، ارائه خواهد گردید.

 

از کاربران محترم که قصد دارند اطلاعات خود را در فرم های مربوطه وارد نمایند، تقاضا داریم با دقت نظر و صداقت بر اساس تعاریف زن کارگر سرپرست خانوار که توضیح آن در ادامه در بخش تعریف آمده است، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت درج اطلاعات نادرست، در زمان ارزیابی و دسته بندی اطلاعات، سیستم کاربر را حذف می نماید. ضمنا محلی برای درج پیشنهادات شما در ارتباط با سئوالات مطروحه مشخص شده است لذا شما می توانید هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی خود را در رابطه با بهینه کردن نتایج حاصله مطرح نمائید.
 

 
  - تعاریف
  - ثبت نام زنان شاغل سرپرست خانوار
  - ارسال نظرات و پیشنهادات
  - پیگیری نظرات و پیشنهادات ارسال شده
 
     

Copyright © 2009 Ministry of Labour and Social Affairs. All rights reserved.